تولید کنندگان و وارد کنندگان

فروشگاه اینترنتی ارزان میدیم از تولید کنندگان و وارد کنندگان محترم به روشهای زیر دعوت به همکاری مینماید:

1. فروشگاه مشخصات کالاهای شما را در شبکه های اجتماعی و وب سایت خود قرار میدهد و هر موقع مشتری کالایی را سفارش داد،فروشگاه هزینه کامل کالا را از مشتری دریافت کرده و پورسانت خود را از مبلغ دریافتی کسر کرده و الباقی مبلغ را به شما واریز میکند و شما هم کالا را به مشتری ارسال میکنید و هزینه ارسال را شما یا فروشگاه پرداخت میکند.

2. فروشگاه از شما جنسی را به قیمت عمده اما تک از شما خریداری میکند البته جنس تا درخواست سفارش مشتری از فروشگاه نزد شما میماند و در صورت به فروش رساندن آن جنس،سود حاصله بین فروشگاه و شما نصف میشود. هزینه ارسال و سایر شرایط را هم با هم توافق میکنیم،اگر هزینه ارسال بیشتر از سود حاصله به فروشگاه باشد معامله آن جنس منتفی است.


3.
1.3. مبلغ تمامی کالاهای فروخته شده به نرخ روز + کالاهای فروخته نشده به شما پرداخت و بازگردانی میشود برای مثال: یک قوطی عسل را 10000 فروخته بودید و موقع سر رسید 15000 شده به شما 15000 پرداخت میشود

2.3. مقدار سود توافق شده به دلیل قرض دادن کالا به فروشگاه به نرخ روز به شما پرداخت میشود برای مثال: 5 درصد از سود تمامی کالاهای تحویل گرفته که ربطی ندارد فروخته شوند یا نشوند به شما پرداخت میکنیم

3.3. در صورتی که نرخ روز کمتر از نرخ زمان خرید کالاها از شما باشد دو برابر مبلغ کم شده نسبت به نرخ روز به شما پرداخت میشود و اگر این دوبرابر باز هم کمتر از نرخ موقع خرید کالا از شما باشد تا دو برابر دیگر اضافه میشود و این نرخ شامل قیمت اصلی جنس و سود پرداختی به شما میباشد

4.3. اگر به هر دلیل موجهی فروشم به تعلیق بیفتد زمان توافق شده هم حداکثر به مدت یک هفته به حالت تعلیق در می آید مثلا به مدت 30 روز توافق کردیم اگر 20 روز سپری شده باشد تا روز 27 در حالت تعلیق بماند اشکال ندارد اما اگر تعلیق ادامه یابد و اجناس هم در انبارم تا پایان سر رسید زمان توافق شده جهت فروش موجود باشند تمدید تعلیق ماندن هم تا مدت معینی با اجازه شما خواهد بود و اگر اجازه تمدید تعلیق ندهید روزهای تعلیق بعد از یک هفته شامل روزهای کاری خواهند بود